Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy:

 1. Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Górnicze „ROW – JAS”
  Sp. z o.o., ul. Kasztanowa 2, 44-330 Jastrzębie – Zdrój.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Art. 6, ust.1 lit.a, b, c i f Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i są konieczne do zawarcia umowy, realizacji warunków umowy i zamówienia lub przygotowania oferty handlowej, w celu rekrutacji pracowników oraz ich zatrudnienia, a także w celach realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
 3. Dane osobowe nie są przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz organizacji międzynarodowych.
 4. Dane będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń (reklamacji) wynikających z zawartej umowy, do czasu zakończenia procesu ofertowania, do 1 roku od czasu zakończenia rekrutacji lub do czasu wynikającego ze szczegółowych przepisów prawa.
 5. Państwa dane osobowe będą przekazywane do Naszych kontrahentów (tylko i wyłącznie w przypadkach, gdy wymaga tego realizacja warunków umowy i zamówienia lub przygotowania oferty handlowej), a także do organów Państwowych w przypadkach gdy jest to konieczne do realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 6. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Górnicze „ROW – JAS”
  Sp. z o.o., ul. Kasztanowa 2, 44-330 Jastrzębie – Zdrój ma prawo dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO), prawo ich sprostowania (art. 16 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), jednakże nie przysługuje prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO) i przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)
 7. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Górnicze „ROW – JAS”
  Sp. z o.o., ul. Kasztanowa 2, 44-330 Jastrzębie – Zdrój posiada prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest  konieczne w celu zawarcia umowy, realizacji warunków umowy i zleceń lub przygotowania oferty handlowej oraz rekrutacji, a nie podanie przez Państwa danych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy, zrealizowania warunków umowy i zlecenia, przygotowania oferty handlowej lub zakwalifikowania do procesu rekrutacji.
 9. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu w myśl art. 22 RODO.

W przypadku pytań dotyczących Ochrony Danych Osobowych lub w celu zasięgnięcia informacji prosimy o kontakt pod numerem telefonu 32/4762505 wew. 57 lub drogą elektroniczną pod adresem: iod@ppgrowjas.pl

INFORMACJE DOTYCZĄCE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO RODO OBOWIĄZUJĄCE U
NASZYCH NAJWAŻNIEJSZYCH PARTNERÓW HANDLOWYCH MOŻNA ODNALEŹĆ NA
PONIŻSZYCH STRONACH:

1.      Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
https://www.jsw.pl/rodo/obowiazek-informacyjny

2.      Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
https://srk.com.pl/main/klauzula-informacyjna-rodo

3.      Polska Grupa Górnicza S.A.
https://korporacja.pgg.pl/rodo/obowiazek-informacyjny

4.      Lubelski Węgiel „BOGDANKA” S.A.
https://www.lw.com.pl/pl,2,s451,inspektor_ochrony_danych_w_lw_bogdanka_sa.html