Wysyłając wiadomość wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym zgodnie z ustawą z dnia 10 maja  2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz.1000) oraz art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w celu odpowiedzi na przesłaną przez siebie wiadomość.

Jednocześnie oświadczasz, iż przyjmujesz do wiadomości, że:

  1. Administratorem zebranych danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno Górnicze „ROW-JAS” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kasztanowej 2, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, tel. 32 476 25 05, e-mail: biuro@ppgrowjas.pl.
  2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przygotowania i przekazania odpowiedzi na przesłaną przeze Ciebie wiadomość.
  3. Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: [ Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ]).
  4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie.
  5. Twoje dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.
  6. Twoje dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
  7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  8. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.