1. „Obudowa szybu VI w JSW S.A. KWK „Budryk” w strefie uskoku chudeckiego na odcinku od 1170,0m do głębokości 1233,7m” – Szkoła Eksploatacji Podziemnej AGH
  Autorzy: Prof. dr hab. inż. Andrzej Wichur, mgr inż. Jacek Franiel.
 2. „Budowa wlotu w szybie VI JSW S.A. KWK „Budryk” poz. 1290”
  Autorzy: Prof. dr hab. inż. Andrzej Wichur, dr inż. Kornel Frydrych, mgr inż. Jacek Franiel, mgr inż. Adam Bugiel, mgr inż. Krystian Oślizło.
 3. „Prowadzenie jazdy ludzi kubłowym wyciągiem szybowym z zastosowaniem nowego naczynia”
  Autor: mgr inż. Ireneusz Gumola.
 4. „Innowacyjna metoda budowy zbiorników retencyjnych na przykładzie kopalń JSW S.A. KWK „Pniówek” i KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch Zofiówka”
  Autorzy: mgr inż. Tomasz Dragon, Leszek Błachut.
 5. „Obudowa łukowa spłaszczona dla przecinek rozruchowych ścian – projektowanie i  przykłady zastosowania” – Budownictwo Górnicze i tunelowe 2/2006; opublikowana także w materiałach konferencyjnych pt. „Nowoczesne technologie górnicze 2006” – Ustroń 2006.
  Autorzy: dr inż. Piotr Głuch,   mgr  inż. Tomasz Dragon.
 6. „Optymalizacja procesu projektowania i wytwarzania portalowej obudowy odgałęzień i  skrzyżowań wyrobisk korytarzowych” – artykuł przygotowany na XIII Międzynarodową Konferencję Naukowo – Techniczną  „Górnicze zagrożenia naturalne 2006”,  organizowaną przez GIG w Katowicach w dniach 7 – 10.11.2006 r.
  Autorzy: dr inż. Marek Rotkegel,  mgr inż.  Tomasz Dragon.
 7. „Obudowa niesymetryczna dla przecinek ścianowych na przykładzie stosowania w kopalni „Borynia” – artykuł przygotowany na Międzynarodową Konferencję Naukowo – Szkoleniową  pt.: „System obudowy wyrobisk korytarzowych dla zapewnienia stateczności i poprawy bezpieczeństwa pracy”, organizowaną przez  SiTG GIG w Katowicach i Minova Ekochem S.A. w dniach 14 – 15.06.2007 r. (Prace naukowe GIG Nr 53 – Katowice 2007).
  Autorzy: dr inż. Piotr  Głuch,  mgr inż. Tomasz Dragon,  mgr inż. Jan Zimonczyk.