certyfikaty

Certyfikaty

 • Certyfikat zgodności z wymaganiami norm: ISO 9001:2015 oraz ISO 45001:2018 (System Zarządzania Jakością oraz System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy), w zakresie: projektowanie i wykonywanie konstrukcji stalowych. Kompleksowe prowadzenie usług w zakresie robót górniczych w wyrobiskach poziomych i pionowych.(zobacz)
 • Certyfikat zgodności z wymogami normy: PN-EN ISO 3834-2:2007 (System zarządzania jakością w spawalnictwie), w zakresie: wytwarzania, naprawy, modernizacji, remontu i montażu: rurociągów technologicznych do cieczy i gazów do zastosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych oraz do konstrukcji stalowych. (zobacz)
 • Certyfikat zgodności z wymogami normy: PN-EN 1090-1+A1:2012 (System zakładowej kontroli produkcji ), w zakresie: wytwarzanie elementów lub zestawów elementów stalowych budowlanych w klasie do EXC2 ze stali niskostopowej konstrukcyjnej S235, S355. (zobacz)
 • Świadectwo Kwalifikacyjne zgodności z normą PN-M-69009 kwalifikujące zakład do I Grupy Zakładów Małych i uprawniające do prac spawalniczych w zakresie wykonawstwa, montażu i remontu spawanych konstrukcji stalowych klasy 1, 2 i 3 zgodnie z normą PN-M-69008 oraz stalowych konstrukcji budowlanych z uwzględnieniem wymagań normy PN-B-06200. (zobacz).

Certyfikaty bezpieczeństwa „B”

 • Certyfikat nr B/139/VII/2020 wydany przez Jednostkę Certyfikującą GIG w Katowicach. Typoszereg konstrukcji portalowych obudów odgałęzień wyrobisk korytarzowych SKP. (zobacz).
 • Certyfikat nr B/705/VII/2021 wydany przez Jednostkę Certyfikującą GIG w Katowicach. Obudowa portalowa skrzyżowań wyrobisk korytarzowych OPS typ „A” (skrzyżowania jednostronne). (zobacz)
 • Certyfikat nr B/706/VII/2021 wydany przez Jednostkę Certyfikującą GIG w Katowicach. Obudowa portalowa skrzyżowań wyrobisk korytarzowych OPS typ „B” i „C”(skrzyżowania dwustronne). (zobacz)
 • Certyfikat nr JSHP/25/B/2022 wydany przez Jednostkę Certyfikującą J.S. Hamilton Poland SP. z o.o. w Siemianowicach Śląskich. Międzyodrzwiowa rozpora dwustronnego działania typ ciężki RS-36.(zobacz)
 • Certyfikat nr JSHP/23/B/2022 wydany przez wydany przez Jednostkę Certyfikującą J.S. Hamilton Poland SP. z o.o. w Siemianowicach Śląskich. Typoszereg odrzwi obudów wielkogabarytowych OŁW z kształtownika V29.(zobacz).
 • Certyfikat nr JSHP/24/B/2022 wydany przez Jednostkę Certyfikującą J.S. Hamilton Poland SP. z o.o. w Siemianowicach Śląskich. Typoszereg odrzwi obudów wielkogabarytowych OŁW z kształtownika V36.(zobacz).

Dopuszczenia Prezesa WUG

Posiadamy dopuszczenia Prezesa WUG dla niżej wymienionych wyrobów:

 • Klatki: 1-piętrowa, 2-piętrowa, 4 – piętrowe. (zobacz)
 • Skipy: 16Mg i 20 Mg. (zobacz)
 • Naczynie wyciągowe specjalne do prac szybowych. (zobacz)
 • Naczynie wyciągowe do jazdy ludzi. (zobacz)
 • Typoszereg kubłów urobkowych. (zobacz)
 • Typoszereg kubłów betonacyjnych. (zobacz)
 • Typoszereg sań prowadniczych dla kubłów. (zobacz)
 • Wciągarka wolnobieżna typu KUBA-10/PPG. (zobacz)I